ఇన్‌స్టా, యూట్యూబ్‌తో పోలిస్తే టిక్-టాకర్స్ సంపాదన ఎలా ఉంటుంది?