Current Affairs In Telugu

Current Affairs In Telugu కరెంట్ అఫైర్స్ : 17 ఆగస్టు, 2020 1. గవర్నర్ పి.ఎస్.శ్రీధరన్ పిళ్ళై రచించిన పద్యాలపై “కరోన కవితకల్” సంకలనాన్ని ఎవరు విడుదల చేశారు?జొరంతంగ 2. మొదటి Pocket Android POS పరికరాన్ని ఎవరు లాంఛ్ చేశారు?పేటిఎమ్ PayTM 3. న్యూఢిల్లీలో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్, ఎస్ బిఎమ్ అకాడమీని ప్రారంభించినది ఎవరు?*గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ 4. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ మరియు సైనేజీలపై మహిళల చిహ్నాలను సృష్టించడం ద్వారా మొదటి నగరంగా …

Current Affairs In Telugu Read More »