సహాయం….. ఎవరిది ?

అది ప్రవక్త గారి కాలం. ఆ కాలంలో అందరూ పేదవారే . ఒక పూట తిని రెండుపూటల పస్తులుండే కాలం అది. మన ప్రవక్త వారు కూడా ఎన్నో సార్లు పస్తులుండటం జరిగింది . డబ్బులు ఉన్నవారు కూడా తమ సంపదను దైవమార్గంలో దాన ధర్మాలు, పేదల కొరకు ఖర్చు చేసేవారు. ఆ కాలంలో ఒక…

జీవాత్మ-పరమాత్మ

జీవాత్మ-పరమాత్మ🙏 ఓం🙏మాతృదేవత-పితృదేవతల పాద పద్మములకు నసమస్కరిస్తూ… “ఈశ్వర: సర్వ భూతానాం సత్యశోధన తిష్ఠతి “ సమస్త ప్రానుల్లోనూ అంతర్యామిగా పరమాత్మ ఉంటాడని గ్రహించి,భూత దయ కలిగి, ఇతరుల మనస్సును నొప్పించకుండా, మితిమీరిన స్వార్ధాన్ని వీడి, అందరూ మనుగడ సాగించాలనే భావాన్ని కలిగి ఉండాలి. అలా జీవితం కొనసాగించి మరణం తర్వాత కూడా ఇతరుల హృదయాలలో జీవించగడమే…

న్యాయం

ఒక భూమి విషయంలో యూదులకు , ముస్లింలకు వివాదం ఏర్పడింది. అది వాళ్ళ వాళ్ళ తాతముత్తతలకు చెందినది అని ఇరువురు గొడవపడుతుంటారు మరి సమస్య తేలాలంటే ఎవరో ఒకరు న్యాయం చెప్పాల్సిందే అయితే అప్పుడు యూదులు అంటారు ” మొత్తం మక్కా నగరంలో అబద్దం చెప్పనివారు , అధర్మం చెయ్యనివారు ఒకే ఒక్కరు అక్కడికి వెళ్దాం…

మరణానంతర జీవితం

మరణానంతర జీవితం
మరణానంతరం మరొక జీవితం ఉన్నదా? లేదా? ఉంటే ఏ రూపంలోఉంది? ఈ ప్రశ్న యదార్థంగా మన బుద్ధికందని విషయం. ఎందుకంటే మృత్యువు సరిహద్దుకు ఆవల ఏమయినా ఉందో లేదో చూడటానికి కావలసిన కళ్ళు మనకులేవు. అక్కడి ధ్వనిని వినగలగటానికి అవసరమయిన చెవులు కూడ మనకు లేవు. అటు ఏముందో పరిశోధించి తెలుసుకోవడానికి ఎట్టి పరికరాలు కూడా మన వద్ద లేవు. అంటే మరణానికి తదుపరి మరో జీవితం ఉందా లేదా అనే ప్రశ్న వైజ్ఞానిక శాస్త్ర పరిధిలోనికి రాదు.

కరోనాలో మానిషే భగవంతుడు

కరోనాలో మానిషే భగవంతుడు
అందుకే నేమో యుద్ధంలో రాజు శత్రువులను చంపితే వీరుడంటారు …
అదే రాజు తనవారి ఒక్కరి ప్రాణం కాపాడిన దేవుడు అంటారు..

ద్వేషానికి బదులుగా…….. ప్రేమను పంచండి…..

ద్వేషానికి బదులుగా…….. ప్రేమను పంచండి…..
అంటూ వెళ్ళసాగారు అప్పుడు ఆమె నీ పేరైనా చెప్పు బాబు అంది…..