మీ EPIC డీటెయిల్స్ కోసం క్రింది లింక్ ద్వారా తెలుసుకోండి

Topic click here ఫోన్ ద్వారా ఈ క్రింది విధంగా గ్రాడ్యుయేట్ MLC ఓటర్ గా 10 నిమిషాల్లో నమోదు కావొచ్చు click here EPIC CARD కోసం click here Voter ID డిటెయిల్స్ కొరకు పైన లింక్ ను క్లిక్ చేసాక క్రింద ఫోటో లో చూపినట్లుగా మీకు Page ఓపెన్ అవుతుంది. మీ దగ్గర ఓటర్ ID లేనప్పుడు ఈ విధంగా డిటెయిల్స్ ఇచ్చి లాస్ట్ కి అక్కడ ఒక క్యాప్చా ఉంటుంది …

మీ EPIC డీటెయిల్స్ కోసం క్రింది లింక్ ద్వారా తెలుసుకోండి Read More »