న్యాయం


ఒక భూమి విషయంలో యూదులకు , ముస్లింలకు వివాదం ఏర్పడింది. అది వాళ్ళ వాళ్ళ తాతముత్తతలకు చెందినది అని ఇరువురు గొడవపడుతుంటారు మరి సమస్య తేలాలంటే ఎవరో ఒకరు న్యాయం చెప్పాల్సిందే అయితే అప్పుడు యూదులు అంటారు ” మొత్తం మక్కా నగరంలో అబద్దం చెప్పనివారు , అధర్మం చెయ్యనివారు ఒకే ఒక్కరు అక్కడికి వెళ్దాం ” దానికి ముస్లింలు ” అలా ఎలా ? మా మతపెద్దల దగ్గర వెళ్దాం ” అనిర్ వాదించినా చివరికి వారితో వెళ్తారు అది మరెవరో కాదు ప్రవక్త మొహమ్మద్ ( స.వ.అ) గారు.

అక్కడికి వెళ్ళి వారు ” మీరు చెప్తే మేము మొత్తం భూమి విడిచి వెళ్ళిపోతాం ” అని అంటారు. అందరి ముస్లింల ముఖాల్లో సంతోషం ఇక భూమి మాకే దక్కుతుంది అన్న ఆనందం. అప్పుడు ప్రవక్త వారు ఇరువైపు వాదనలు వింటారు. ప్రవక్త ఏ నిర్ణయం తీసుకోకుముందే అల్లాహ్ నుండి ఒక దేవదూత ద్వారా వహి (సందేశం) వస్తుంది. వహి వచ్చిన తర్వాతే ప్రవక్తవారు మాట్లాడుతారు ఆ భూమి యూదులదే అని తీర్పు ఇస్తారు.


ముందు ఉన్నది ఎవరైనా సరే నిర్ణయం న్యాయంగా ఉండాలి పరిస్తితి ఎలా ఉన్నా నోటి నుంచి నిజం తప్ప ఏమి రాకూడదు ఇదే ప్రవక్తగారి లక్షణాలు మానవాళికి ఇచ్చిన సందేశం

  • SUMAYYA

13 thoughts on “న్యాయం”

    1. Thnx to everyone…. Paristitulu ela unna abbadam chepakudadu
      Mosam cheyakudadu… Manshulaki bhyapadite not possible but when we have fear of creator not creatures….. Every thing is possible… 😃

    2. Thnx to everyone one… Paristitulu ela unna abbadam chepparadu everni mosam cheyyakudadu…that is only possible when we r afraid of the creator not creatures… Nothing is impossible…

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: